Yönetim Satış Hizmet Kişisel Gelişim Gelişmiş Satış

Seminerler

Bizim Eğitim Teklif

LYT

Leading
Your
Team

Takımınıza Liderlik Etmek

BYT

Building
Your
Team

Takımınızı Kurmak

BYB

Building
Your
Business

Sizin İşinizi Kurmak

ASM

Advanced
Sales
Management

İleri Satış Yönetimi

RESM

Real Estate
Sales
Management

Gayrimenkul Satis Yönetimi

ESS

Effective
Selling
Skills

Etkili Satış Becerileri

QSS

Quick
Start
Sales

Quick Start Satışlar

QSF

Quick
Start
Financial

Quick Start Finansal

REP

Real
Estate
Professional

Gayrimenkul Profesyonelleri

RES

Real
Estate
Success

Gayrimenkul Başarısı

HMV

Helping
More
Vendors

Daha Fazla Satıcıya Yardım Etmek

HMB

Helping
More
Buyers

Daha Fazla Alıcıya Yardım Etmek

SPS

Selling
Professional
Services

Profesyonel Hizmetleri Satmak

QSR

Quick
Start
Retail

Quick Start Perakende

CFS

Customer
Focused
Service

Müşteri Odaklı Hizmet

POP

Priorities
Organisation
Planning

Öncelikler Organizasyon Planlaması

TAP

Time
Activity
Planning

Zaman Eylem Planlaması

APS

Achieving
Personal
Success

Kişisel Başarıya Ulaşmak

SSS

Socratic
Selling
Skills

Sokratik Satış Becerileri

SSM

Synergistic
Selling
Model

Etkileşimli Satış Modeli

FSS

Franchise
Selling
System

Franchise Satış Sistemi